ESBJERG

Tilbud til virksomheder

AAU-profil med tre indsatsområder

Vi inviterer til et bredt samarbejde om, hvordan vi sammen kan levere de nødvendige løsninger og løfte den grønne dagsorden i Esbjerg til nye højder.
Et højt forskningsniveau, toprelevante uddannelser og et tæt samarbejde med virksomheder, myndigheder og fonde er virkemidlerne for den nye profil for AAU i Esbjerg, hvor vi har særligt fokus på tre områder:

 • Green Offshore Energy
 • Biorefinery
 • Kontrol- og systemsupport - f.eks. offshoreinspektion med robotter og droner

Læs mere om profilen for AAUs aktiviteter i Esbjerg.

Et væld af samarbejdsformer

 • Samarbejde om forsknings- og innovationsprojekter
 • Udvikling og afprøvning af nye løsninger i laboratorier
 • Forskningsbaseret myndighedsbetjening
 • Uddannelse, herunder erhvervs-ph.d.
 • Studenterprojekter, -praktik eller -job
 • Netværksdannelse og sekretariatsbetjening af faglige netværk
 • Konferencer, seminarer og efteruddannelse

Eksempler på forskningsprojekter

AquaCombine:

Udnyttelse af vadehavsplanten ”kveller” til fiskefoder, biostoffer til kosmetik og biobrændsel. www.aquacombine.eu

Acomar:

Undervandsrobot, der rengør marinebegroning på offshore strukturer med store økonomiske gevinster til følge. https://bit.ly/3o0cLcQ

Bæredygtigt svampebatteri:

Fremtidens vindmøllestrøm kan lagres i bæredygtige batterier lavet af skimmelsvampe. https://bit.ly/2LOcWLo

AAU INVITERER BREDT TIL SAMARBEJDE

AAU samarbejder bredt med danske og internationale partnere i både den private og den offentlige sektor:

 • Virksomheder, brancheorganisationer og oplysningsråd
 • Ministerier, kommuner og EU-kommissionen
 • Offentlige og private forskningsfonde
 • Forsknings- og uddannelsesinstitutioner

Vi er altid åbne for dialog om muligheder for samarbejde. Det gælder f.eks. fælles ansøgninger til finansiering af forsknings- og udviklingsprojekter, støtte til opstart af egen virksomhed samt test og afprøvning af nye ideer.

HØRE MERE OM SAMARBEJDE MED AAU - KONTAKT:

 Thorkild Ærø

 Prodekan, myndighedsbetjening og sektorsamarbejde

 Telefon: 2142 6859   E-mail: tka@adm.aau.dk

 Jens Muff

 Sektionsleder, Institut for Kemi og Biovidenskab

 Telefon: 9940 3564   E-mail: jm@bio.aau.dk

 Simon Pedersen

 Sektionsleder, Institut for Energiteknik

 Telefon: 9940 3376   E-mail: spe@et.aau.dk