ESBJERG

Organisation

Organisation

AAUs øverste myndighed er AAU Bestyrelsen, mens rektor varetager den daglige ledelse. 

Få et overblik over de vigtigste organisatoriske enheder og ledelsesstrukturen på AAU her.

Aalborg Universitet Esbjerg

Campuschef AAU Esbjerg

Campuschefen på AAU Esbjerg har ansvaret for den lokal ledelse, hvad angår koordinering og lokalt initiativ ift. campusudvikling og kommunikation om forhold på campus. Campuschefen har desuden det daglige ledelsesansvar for alle de fællesadministrative afdelinger på campus i Esbjerg (undtaget AUB).

Kontakt

Anders Schmidt Kristensen
askr@et.aau.dk
9940 7673 / 4218 0842

 

Campusrådet aau esbjerg

Campusrådet består af repræsentanter fra alle hovedområder.

Campusrådet er et udviklings-, koordinerings- og samarbejdsforum som afholder møder en gang om måneden (undtagen i januar, juni og juli) og referaterne forelægges ledelsen.

Campusrådet koordinerer og udvikler aktiviteter omkring forbedring af studiemiljø, facilitering af forskning, facilitering af et godt arbejdsmiljø, kommunikation og formidling af uddannelsestilbud på Aalborg Universitet Esbjerg. Desuden koordinerer Campusrådet drift og administration af bachelor uddannelserne inden for Byggeri, Energi, Elektronik, Kemi, og Maskin samt kandidatuddannelser inden for Olie & Gas og RISK.

Campusrådet består af:

  • Anders Schmidt Kristensen, Campuschef
  • Henrik Brohus, Uddannelsesleder for Adgangskursus og 1. studieår
  • Simon Pedersen, Leder af Sektion for Energiteknologi
  • Jens Muff, Leder af Sektion for Kemiteknologi
  • Line Jørgensen, Kommunikationsmedarbejder
  • Britta M. Jensen, Afdelingsleder - Studiekontoret
  • Kristina Vindriis, Formand for Studentersamfundet
  • Carsten Heine, Bibliotekar AUB (observatør)
  • Ellen Karlsen, Campussekretær (sekretær)