AAU logo

ESBJERG

Om AAU Esbjerg


HØJT FAGLIGT NIVEAU OG GODT FÆLLESSKAB

Aalborg Universitet Esbjerg (AAU Esbjerg) er en afdeling under Aalborg Universitet. Vi er en forsknings- og uddannelsesinstitution med et varieret udbud af uddannelser inden for det ingeniør- og naturvidenskabelige område.

Med ca. 550 studerende og 90 ansatte er vi dog ikke større, end at alle kender hinanden på tværs af årgange og retninger. Som en del af Aalborg Universitet er det høje faglige niveau sikret. Vi uddanner diplom- og civilingeniører samt bachelorer og kandidater inden for Energiteknik, Kemi- og Bioteknologi, Olie og Gasteknologi, Byggeri og Anlæg, Maskinteknik, Anvendt Industriel Elektronik og Risk and Safety Management.

Organisation

AAUs øverste myndighed er AAU Bestyrelsen, mens rektor varetager den daglige ledelse. Læs om organisationen på AAU og det særlige for campus Esbjerg.

Læs om AAUs organisation

Forskning

Forskningen på AAU Esbjerg er en del af AAUs forskning på de tre campusser. Det betyder bl.a., at de fleste forskere og ph.d.'ere er tilknyttet et hovedinstitut i Aalborg.

Læs om forskning

Uddannelser

AAU Esbjerg udbyder 4 bachelor-, 3 diplom og 7 kandidatuddannelser inden for det teknisk naturvidenskabelige område.
 

læs om uddannelserne

Samarbejde

På AAU Esbjerg samarbejder vi bredt med vores omverden.
Vi ønsker at styrke samarbejdet med de omkringliggende virksomheder og institutioner.

Læs om samarbejde

Studienævn

Alle uddannelser på AAU Esbjerg er tilknyttet et studienævn. Studienævnet godkender uddannelsens undervisningsplan og udarbejder forslag til studieordning.

Læs om Studienævn

Virksomheder på campus

AAU Esbjerg tilbyder større og mindre virksomheder et lejemål på campus. Dermed er der mulighed for at skabe samarbejde på tværs af forskning, uddannelse og erhverv.

Læs om virksomheder på campus