Om AAU Esbjerg

Velkommen til Aalborg Universitet Esbjerg

Aalborg Universitet Esbjerg (AAU Esbjerg) er en afdeling af Aalborg Universitet og ligger i Esbjerg. AAU Esbjerg er en forsknings- og uddannelsesinstitution med et varieret udbud af uddannelser.
 

Højt fagligt niveau og godt fællesskab

Med ca. 700 studerende inden for Energiteknik, Kemi-, Olie/Gas- og Bioteknologi, Byggeri og Maskinteknik, Elektronik og Datateknik samt Medialogi og 110 ansatte er vi dog ikke større, end at alle kender hinanden på tværs af årgange og retninger. Som en del af Aalborg Universitet er det høje faglige niveau sikret. Aalborg Universitet Esbjerg uddanner blandt andet diplom- og civilingeniører samt bachelorer og kandidater.

Organisation

AAUs øverste myndighed er AAU Bestyrelsen, mens rektor varetager den daglige ledelse. Læs om organisationen på AAU og det særlige for campus Esbjerg.

Læs om AAUs organisation

Forskning

Forskningen på AAU Esbjerg er en del af AAUs forskning på de tre campusser. Det betyder bl.a., at de fleste forskere og ph.d.'ere er tilknyttet et hovedinstitut i Aalborg.

Læs om forskning

Uddannelser

AAU Esbjerg udbyder 5 bachelor-, 4 diplom og 7 kandidatuddannelser på campus i Esbjerg.Uddannelserne ligger inden for det teknisk naturvidenskabelige område.

læs om uddannelserne

Samarbejde

På AAU Esbjerg samarbejder vi bredt med vores omverden.
Vi ønsker at styrke samarbejdet med de omkringliggende virksomheder og institutioner.

Læs om samarbejde

Studienævn

Alle uddannelser på AAU Esbjerg er tilknyttet et studienævn. Studienævnet godkender uddannelsens undervisningsplan og udarbejder forslag til studieordning.

Læs om Studienævn

Virksomheder på campus

AAU Esbjerg tilbyder større og mindre virksomheder et lejemål på campus. Dermed er der mulighed for at skabe samarbejde på tværs af forskning, uddannelse og erhverv.

Læs om virksomheder på campus