AAU logo

ESBJERG

Aalborg Universitet Esbjerg

Simon Thiess (tv), Christian Lindquist og Ivan Kulin (th) har alle tilbragt en del af studietiden på AAU Esbjerg med at forske sammen med private virksomheder. Det giver relevant erfaring og et godt netværk, mener de. Foto: Jakob Brodersen

Virksomhedssamarbejde giver bedre studerende på AAU Esbjerg

Tre ud af fire studerende ved AAU Esbjerg arbejder i løbet af studietiden sammen med private virksomheder. Enten i form af praktikophold eller i forbindelse med specialer eller andre store opgaver. Ordningen er en gevinst for alle, mener lederen af universitetets energisektion Jens Bo Holm-Nielsen. Både virksomheder og studerende giver ham ret.

Lagt online: 17.07.2019

Af Jakob Brodersen
Fotos: Jakob Brodersen

Tæt samarbejde mellem forskning og erhvervsliv er en af grundtankerne bag Aalborg Universitet. I særdeleshed på AAU Esbjerg, hvor 75 procent af alle de studerende tilbringer en del af studietiden med at arbejde sammen med private virksomheder.

- Problembaseret læring – læring, der tager udgangspunkt i virkelighedens udfordringer i stedet for teoretiske problemer – er det, vi er kendt for. For os giver det meget mening at inddrage virksomheder. Det bringer de studerendes projekter helt tæt på virkeligheden, siger lektor Jens Bo Holm-Nielsen der er leder af Institut for Energiteknik ved AAU Esbjerg.

På instituttets laboratorier arbejder de studerende med mindre forsøg, men så snart der skal gennemføres undersøgelser og laves forskning i en større målestok, forsøger Jens Bo Holm-Nielsen i videst muligt omfang at trække på relevante virksomheder.

- Det handler selvfølgelig om økonomi til at gennemføre forsøgene, men i lige så høj grad om at skabe en synergi mellem forskning og erhvervsliv. Virksomhederne får adgang til studerende, der kan tænke anderledes og prøve nye muligheder af uden at det rigtig koster dem noget. Til gengæld får de studerende viden og indsigt, som er umiddelbart anvendelig og vigtig for samfundet. Jeg har svært ved at se nogle ulemper ved det.
 

Forskning i virkeligheden

En af de studerende, der har brugt en del af studietiden med at arbejde sammen med en privat virksomhed er Christian Lindquist. Han er netop blevet færdiguddannet som civilingeniør i bæredygtig energiteknik på AAU Esbjerg.

I løbet af uddannelsen tilbragte han et halvt år i praktik hos MacArtney i Esbjerg, der arbejder med undervandsteknologi. Da tiden kom til at skrive speciale, vendte han tilbage til samme virksomhed. Her fik han lejlighed til at fordybe sig yderligere i nogle af de problemstillinger, han havde arbejdet med i sin praktiktid.

- Når man sidder på universitetet og forsker, kan man godt blive lidt blind for virkeligheden og for de fysiske størrelser og de begrænsninger der findes. Det er helt anderledes når man sidder i en virkelighed og hele tiden skal forholde dig til, hvad der praktisk kan lade sig gøre. Pludselig får man en fornemmelse for, hvorfor man skal bruge nogle komponenter fremfor andre – noget, som man ikke ville have fået med papir og blyant, siger han.

- Jeg kunne trække på mine kollegers erfaring og blande teori og praksis, så jeg også fik deres viden med. Når man arbejder med elektronik, går tingene altid i stykker første gang. Det ved man kun, når man bygger det i virkeligheden. Man kan ikke altid simulere sig frem til det eller regne sig frem til det. Det kræver en praktisk tilgang, og det har jeg helt klart fået med derfra. Nu er der 500 ting, der popper op i mit hoved næste gang jeg skal arbejde med noget lignende.
 

En god byttehandel

Tyske Simon Thiess og Ivan Kulin fra Bulgarien har også netop færdiggjort deres bachelorprojekter på AAU Esbjerg. De arbejdede sammen om et automatiseringsprojekt hos Danfoss. Virksomheden gav dem en konkret opgave med forskellige kriterier og begrænsninger og stillede til gengæld sparring og viden til rådighed for de to studerende.

- Når man er ude i en virksomhed er der en tættere kontrol med, hvad du laver end på universitetet, forklarer Ivan Kulin. Underviserne på universitetet er mere overbærende, hvis du laver fejl undervejs. Det er der ikke så meget plads til i en virksomhed.

- Samtidig kommer du ind i et miljø med rigtig meget viden, tilføjer Simon Thiess. – De simulationer vi arbejdede med, var meget komplicerede for os, men ikke for Danfoss. De er vant til at arbejde på et meget højt niveau, så vi lærte meget mere end vi ville have gjort, hvis vi bare havde arbejdet i laboratoriet på universitetet, siger han. – De har fået vores arbejdskraft, og vi har fået deres viden. Det er en god handel, tror jeg.
 

Tilfredse virksomheder

Også hos virksomhederne er der stor tilfredshed med at tage studerende ind og give dem mulighed for at supplere uddannelsen med virkelighedens problemstillinger.

- Vi ser det som en fordel for alle partner at vi kan hjælpe hinanden, siger Lasse Rasmussen, der er Vice-President for Engineering i MacArtney. Udover Christian Lindquist har virksomheden har gennem årene haft flere studerende fra AAU Esbjerg i praktikforløb. Det har været en god mulighed for at se hinanden an, og har gennem årene ført til flere fastansættelser, fortæller Lasse Rasmussen

- Jeg vil sige at vores samarbejde med universitetet står på to ben. Dels er det interessant for os at få ny viden ind og blive udfordret på den måde, vi arbejder på normalt. Samtidig handler det også om at vi gerne vil give noget tilbage - at vi som virksomhed også har et socialt ansvar. Og vi vil selvfølgelig gerne hjælpe med til at sikre at vi også kan få dygtig arbejdskraft i fremtiden, siger han.
 

Nyuddannet med erhvervserfaring

Studerende, der har tilbragt en del af studietiden hos en virksomhed, forlader universitetet med både et diplom og praktisk erfaring på deres CV. Rikke Pedersen tilbragte både sin praktik og skrev speciale sammen med elektronikvirksomheden LINAK i Nordborg.

- Jeg havde siddet på universitetet i fire år og trængte virkelig til at komme ud og prøve noget praktisk – det er jo det jeg gerne vil ud og lave nus, hvor jeg er færdig. Nu har jeg så den fordel, at jeg – uden at have haft et egentligt job – faktisk både har netværk, referencer og relevant erhvervserfaring på mit CV, fordi jeg både har været i praktik og skrevet speciale sammen med en virksomhed.

nyheder