AAU logo

ESBJERG

Aalborg Universitet Esbjerg

Nyt campusområde indviet

Det nye campusområde giver de studerende meget bedre muligheder for at mødes på tværs af uddannelsesinstitutionerne.

Lagt online: 15.09.2017

Tirsdag den 12. september kunne Esbjerg Kommune indvie det nye campusområde mellem Aalborg Universitet Esbjerg og Erhvervsakademi Sydvest. Campusområdet ligger i hjertet af ”uddannelsessletten” ved Niels Bohrs Vej med flere store videregående uddannelsesinstitutioner og kollegier.

I midten er anlagt en stor multibane og beachvolleybane. Omkring banerne og andre steder i området er der arrangeret flotte opholdsarealer for de studerende, fx Akademihaven ved Erhvervsakademiet og Ramblaen ned langs Aalborg Universitet. Den gennemgående sti i området er desuden blevet tilsluttet stierne i Vognsbølparken.
Udformningen af campusområdet er sket i et samarbejde mellem Aalborg Universitet Esbjerg, Erhvervsakademi Sydvest og Esbjerg Kommune.

Det er de studerende på Aalborg Universitet Esbjerg, Erhvervsakademi Sydvest, Fredericia Maskinmesterskole og Syddansk Universitet der umiddelbart får glæde af de nye flotte campusområder. Dertil kommer beboerne på EHI kollegiet, Sct. Georgs Kollegiet, Vognsbøl Kollegiet og Park Kollegiet.

    

Esbjerg Kommune, har med knap 20 mio. kr. sørget for økonomien til etableringen af campusområdet og det falder i god tråd med Esbjerg Kommunes Vision 2020, mener viceborgmester Jesper Frost Rasmussen, der sammen med Dekan Mogens Rysholt Poulsen fra Aalborg Universitet, bestyrelsesformand for EASV Johanne Gregersen og Lone Bredgaard Thuesen fra COWI talte ved for indvielsen.
- Vi har et mål om at få 10.000 studerende i Esbjerg Kommune i 2020 og når vi udvikler faciliteterne til de studerende gør vi kommunen mere attraktiv for nye studerende. Dertil kommer, at hvis de studerende har en god studietid her, bliver de måske boende efter studietiden, hvilket gavner både erhvervslivet og kommunen som helhed, udtalte han.

Arbejdet med oprettelse af en egentlig Campus tog sin start i 2010, hvor Esbjerg Kommune og Universitets- og Byggestyrelsen indhentede ideer hos kommunens uddannelsesinstitutioner samt større virksomheder. Dette arbejde mundede ud i rapporten CampusbyEsbjerg, der dannede grundlag for det videre arbejde. Byrådet afsatte penge til formålet og i 2014 gik anlægsarbejdet i gang sammen med Aalborg Universitet og Erhvervsakademiet. Sidste del af etableringen er ramblaen fra AAU Esbjerg til midten af campusområdet, som netop er afsluttet.

 

nyheder