AAU logo

ESBJERG

Aalborg Universitet Esbjerg

Dimission på Aalborg Universitet Esbjerg

Dimission på Aalborg Universitet Esbjerg

Vinterens dimittender kunne torsdag d. 31. januar 2019 høste frugterne af flere års hårdt arbejde, da de fik overrakt deres eksamensbeviser af dekanen for det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet Mogens Rysholt Poulsen.

Lagt online: 31.01.2019

AAU Esbjergs auditorium var fyldt godt op med familie, studiekammerater, undervisere og personale, som var mødt op for at fejre de nyslåede dimittender. Nogle kunne fejre, at den 3 ½-årige diplomingeniøruddannelse var i hus, mens de der havde afsluttet 5 år på universitetet, kunne gå derfra med en spritny civilingeniør- eller cand.tech.-uddannelse.

I alt dimitterede 39 studerende inden for de forskellige felter: byggeri & anlæg, maskinteknik, elektronik & datateknik, kemi & bioteknologi, sikkerhed & risikostyring og bæredygtig energiteknik.

Campuschef Anders Schmidt Kristensen bød velkommen og lykønskede dimittenderne med deres uddannelse, med håb om at de i fremtiden vil være gode ambassadører for Aalborg Universitet Esbjerg. Han opfordrede dem til ikke at tænke for snævert i forhold til deres kommende job og karriere, for som han sagde: ”Med et kørekort kan man køre mange forskellige biler. Det er det samme med jeres uddannelse fra AAU. I har nu fået ”kørekort” til jeres fag – et solidt fundament, så nyd mulighederne og grib chancen”.

Dekan for det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet Mogens Rysholt Poulsen talte bl.a. om Danmarks stigende behov for ingeniører. En udfordring som samfundsmæssigt søges imødegået fra flere fronter, fx gennem den landsdækkende kampagne Engineer the Future og med et øget politisk fokus på at styrke STEM-fagene (Science, Technology, Engineering, Math) i uddannelsessystemet. Han opfordrede de unge dimittender til aldrig at stoppe med at udfordre sig selv og understregede, at netop den indstilling til læring, har været medvirkende til, at Aalborg Universitet i en rapport fra af det prestigefyldte universitet MIT i 2018 blev vurderet som verdens 4. bedste ingeniøruniversitet.

Som repræsentant for fagmiljøerne på campus talte sektionsleder og lektor Jens Bo Holm-Nielsen fra Institut for Energiteknik, Esbjerg, der lagde vægt på styrken ved AAU’s projektorienterede problembaserede læringsmodel. I sin tale valgte han desuden at fremhæve ingeniørvidenskaben i et globalt perspektiv, ved at præsentere tilhørerne for FN’s 17 Verdensmål for en bæredygtig udvikling, og opfordrede alle til hjælpe med til at nå dem: ”Som nyuddannet kandidater fra AAU kan I finde jer selv i mange af målene”, sagde han, og nævnte bl.a. målene om rent vand & sanitet, bæredygtig energi og ansvarligt forbrug & produktion.

 

Se stort gruppebillede

nyheder