AAU logo

ESBJERG

Aalborg Universitet Esbjerg

Dimission på Aalborg Universitet Esbjerg 31. januar 2018

Dimission på Aalborg Universitet Esbjerg 31. januar 2018

Ved en ceremoni på AAU Esbjerg fik vinterens dimittender overrakt deres eksamensbeviser og blev fejret af undervisere, studiekammerater og familie. I alt dimitterede 54 studerende som diplomingeniører, civilingeniører, bachelorer og kandidater inden for så forskellige felter som byggeri & anlæg, maskinteknik, elektronik & datateknik, kemi & bioteknologi, sikkerhed & risikostyring, olie- & gasteknologi, bæredygtig energiteknik og medialogi.

Lagt online: 02.02.2018

Campuschef Anders Schmidt Kristensen bød velkommen og ønskede dimittenderne Tillykke med deres afsluttede uddannelse, med håbet om at de i fremtiden vil være gode ambassadører for Aalborg Universitet Esbjerg. Han brugte samtidig lejligheden til at takke alle de studerende som til daglig yder en kæmpe indsats for Aalborg Universitet som rusinstruktører, tutorer, vejledere, aktive i Studentersamfundet, aktive i råd, medhjælpere til arrangementer, ambassadører, og understregede at: ” I er det vigtigste for et godt studiemiljø”.

Blandt dagens talere var Sektionsleder for Kemi & Bioteknologi, Aalborg Universitet Esbjerg, lektor Jens Muff. Han understregede at de nyslåede dimittender med et eksamensbevis fra Aalborg Universitet – et af Europas bedste ingeniøruniversiteter - er kendt som højt specialiserede tekniske problemløsere med flair for tværfagligt samarbejde, ikke kun lokalt og nationalt men også internationalt. Han håbede derfor, det var noget de i fremtiden vil ”prale” med, om end det er temmelig anti-Vestjysk.

Øvrige talere var Dekan for det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet Mogens Rysholt Poulsen, Rektor for Varde Gymnasium Finn Olsen, repræsentant for Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), Lektor Birgit Kjærside Storm og repræsentant for Studentersamfundet ved Aalborg Universitet Esbjerg, Mikkel Rindholt, der studerer på Energiuddannelsen.

nyheder