AAU logo

ESBJERG

Aalborg Universitet Esbjerg

AAU Esbjerg modtager 311.620 kr. fra Esbjerg Seminariums Uddannelsesfond og SUC-fonden

Lagt online: 16.04.2018

Den 1. januar 2018 blev Esbjerg Seminariums Uddannelsesfond og SUC-Fonden lagt sammen og den 6. april 2018 uddelte den sammenlagte fond midler for første gang. Der blev samlet uddelt 631.620 kr. til Esbjergs videregående uddannelsesinstitutioner, studenterforeninger og enkeltpersoner. Heraf tilfaldt de 311.620 kr. afdelinger og personer på AAU Esbjerg:

200.000 kr. går til Aalborg Universitet Esbjerg, sektion for Kemiteknologi.

Midlerne er givet som tilskud til anskaffelse af avancerede analyseinstrumenter til måling af energiudveklinger som metode til at forøge olieudvinding i Nordsøen. Analyseinstrumenterne forventes at kunne gøre Aalborg Universitet Esbjerg attraktiv for studerende fra andre dele af landet.

100.000 kr. går til Aalborg Universitet Esbjerg.

De skal bruges til udgivelse af 7 formidlingsfilm, der skal være med til at øge optaget af talentfulde studerende ved uddannelserne under Institut for Energiteknik ved Aalborg Universitet Esbjerg. Hver formidlingsfilm skal fremhæve hver deres aktuelle forskningsområde under instituttet.

11.620 kr. går til Daniel Vig Muff, studerende ved Aalborg Universitet Esbjerg.

Beløbet skal anvendes til deltagelse i konference i Manchester, England, hvor han skal præsentere en artikel, som han har fået udgivet. Artiklen er en videnskabelig artikel omkring strukturel skadesmonitorering og lokaliseringsmetoder.

nyheder