AAU logo

ESBJERG

Aalborg Universitet Esbjerg

25 år i statens tjeneste

25 år i statens tjeneste

Lektor og sektionsleder Jens Bo Holm-Nielsen på Institut for Energiteknik kan fejre 25 års jubilæum i statens tjeneste den 1. august 2018. Jens Bo Holm-Nielsen har bl.a. være en af drivkræfterne for AAU’s etablering af energiuddannelser og energiforskning på Campus i Esbjerg.

Lagt online: 30.07.2018

Jens Bo Holm-Nielsen blev i 1980 uddannet kandidat med speciale i ”crop & soil science” ved det tidligere Kongelige Veterinær- og Landbrugsuniversitet (KVL) - nu Københavns Universitet. Efter endt kandidatgrad arbejdede han i 13 år som konsulent, rådgiver og underviser inden for Dansk Landbrug. Arbejdet forsatte derefter med de nu forgangne 25 år i statens tjeneste – først ved SDU og derefter ved AAU.

Jens Bo Holm-Nielsen tog sin ph.d.-grad indenfor procesanalytiske teknologier ved biogasproduktion som en del af hans indledende ansættelse ved Aalborg Universitet i begyndelsen af 00’erne.

I dag forsker Jens Bo Holm-Nielsens bredt inden for bioenergi-området, og han har gennemført et væld af forskningsbaserede og virksomhedsrelaterede projekter gennem de sidste 25 år - både i Danmark, Tyskland, UK, Norge, Polen, Ukraine, Kina og Canada. Blandt andet har han været en bærende figur i en række forskningsprojekter, der har ført til, at biogas i dag fremstår som en moden bioenergi med en stadigt stigende produktionsvolumen på internationalt plan.

I en årrække har Jens Bo Holm-Nielsen desuden arbejdet målrettet med bioraffinering af bi- og restprodukter med relativt lav værdi, men som betydelige billige kulstofkilder. Teknologierne til bioraffinering har udviklet sig fortløbende, og Jens Bo Holm-Nielsen har fra et tidligt stadie været involveret i udviklingen af ideerne til et bioraffinaderiet Maabjerg Bioenergy Conceptet ved Holstebro. Og ligeledes i Project Zero i Sønderborg.

De seneste 10 år har Jens Bo Holm-Nielsen været vejleder for en række bachelor- og kandidat- og ph.d.-studerende ved AAU og SDU. Projekterne har haft biomasse og biogas som omdrejningspunkt.

Selv betegner 25-års jubilaren sin karriere som arbejdsom og eventyrlig, hvor han har værdsat muligheden for at arbejde med fødevareproduktion både konventionelt og økologisk, og med bæredygtige løsninger på samfundets store miljøproblemer. For Jens Bo Holm-Nielsen har det været en evig kilde til inspiration at få lov til at bidrage til udviklingen af fremtidens vedvarende energisystemer i målet om at afhjælpe den globale opvarmning.

 

nyheder

Se listen