AAU logo

ESBJERG

vis

Studiepraktik på Aalborg Universitet Esbjerg

Aalborg Universitet Esbjerg udbyder Studiepraktik indenfor: - Maskinkonstruktion - Bygge- og Anlægskonstruktion - Elektronik - Kemi og Bioteknologi - Energi

Tidspunkt

24.10.2018 kl. 09.00 - 26.10.2018 kl. 15.00

Beskrivelse

Gymnasieelever med en ingeniør gemt i maven, skal i studiepraktikken prøve kræfter med en ingeniøruddannelse og blive klogere på deres studievalg!

Et af de store temaer i år er Udvikling af teknologi til bæredygtig  håndtering af regnvand, som er en håndgribelig konsekvens af klimaforandringer.

Der udbydes 5 forskellige fagdiscipliner som Byggeri/Anlæg, Maskin, Kemi/Bioteknolog, Energi og Elektronik.

Som en del af studiepraktikken vil nogle af fagretningerne fra hver sin vinkel praktisk og teoretisk arbejde med at undersøge og udvikle teknologi til smart og bæredygtig håndtering af regnvand. Ex. vil en faggruppe arbejde med at tilslutte sensorer og motorer samt programmere Lego Mindstorms til at overvåge vandstanden på flere bassiner. 
En anden faggruppe skal udvikle et bæredygtigt (vedvarende energi) anlæg til vandstandsregulering og oprensning af regnvandsbassiner.
Analyser af sediment- og vandprøver, er der også en faggruppe der beskæftiger sig med, for at finde ud af om vandet er forurenet, og om det kan renset her og nu eller det skal fjernes.
Hvordan undgår beboelse og erhverv at blive oversvømmet? Det undersøger en retning ved at arbejde med afvandning/-dræning og klimasikring. 
Sidste retning arbejder med et helt andet emne, som handler om at optimere køretiden gennem en racerbane - hvordan kan en racerbil hurtigst tage et sving baseret på banens form og udregninger for skridhastigheden på tørt og vådt underlag

Projektet afspejler virkeligt ingeniørarbejde, og ideerne udvikles under vejledning af og diskussion med professionelle virksomheder og forskere og afprøves på et rigtigt regnvandsbassin. På den måde gives et godt indtryk af den tværfaglighed og overordnede tilgang til problemløsning, der kræves for at blive en god ingeniør, og som indgår i undervisningsmetoderne på Aalborg Universitet.

Læs mere på studiepraktik.nu om bl.a. tilmelding.

Læs mere om programmer, overnatningsmuligheder, transport, After Study mm på studiepraktik.aau.dk