Foredrag og demonstration af det kemiske beredskab (HazMat) under Beredskabsstyrelsen

Foredrag og demonstration af det kemiske beredskab (HazMat) under Beredskabsstyrelsen 10.00-11.00 i C1.117 samt udenfor i det grønne område ved kantinen ca. 11.00-12.00.

Tidspunkt

13.10.2017 kl. 10.00 - 13.10.2017 kl. 12.00

Beskrivelse

Kemisk Beredskab under Beredskabsstyrelsen ved bl.a. Specialkonsulent, M.Sc. Flemming Helman Kristensen vil fredag den 13. oktober i tidsrummet 10-12 vise eksempler på indsatser ved akutte miljøskader i Danmark og fremvise high-end mobilt feltudstyr, der er forankret i Beredskabsstyrelsens HazMat vogne.

Kemisk Beredskab bistår det kommunale redningsberedskab, politiet eller relevante myndigheder i forbindelse med hændelser med kemiske stoffer og faglig backup, når skadens omfang eller indhold kræver specialistviden fra Beredskabsstyrelsen. I praksis involveres kemisk beredskab i større akutte indsatser med udslip af kemikaliser, brand med risiko for farlig røgudvikling med overvejelser og evakuering, ligesom indsatser med akut forurening af drikkevand og recipienter ofte involverer kemisk beredskab.

Arrangementet har en varighed på ca. 2 timer fordelt på konkrete eksempler på kemiske indsatser ved akutte skader samt fremvisning af HazMat vognen. 

Arrangementet er naturligvis gratis, og vil foregå ude som inde.

 

HazMat vogn 

Beredskabsstyrelsen har ved tre centre et særligt beredskab til indsats ved uheld med farlige stoffer eller mistanke herom. HazMat beredskabet er et mobilt team, der kan:

Arbejde i miljøer med farlige kemiske stoffer
Spore for farlige kemikalier
Identificere kemiske stoffer
Udtage prøver i områder med direkte kontakt med farlige stoffer
Sikre spor og informationer fra gerningsstedet
Foretage indledende radiologisk måling i samarbejde med Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS)

HazMat holdet er bemandet med 2 holdledere og 2 redningsspecialister samt en ekspert fra Kemisk Beredskab.

Se mere her: https://youtu.be/DuSxg2tAprI