Studienævn på AAU Esbjerg

Alle uddannelser på AAU Esbjerg er tilknyttet et studienævn, og hvert studienævn kan have en eller flere uddannelser. Studienævnet godkender uddannelsens undervisningsplan og udarbejder forslag til studieordning.

Endvidere udtaler studienævnene sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning samt om forhold i øvrigt, der vedrører undervisningen inden for nævnets område. Studienævnet behandler desuden sager om dispensation fra uddannelsesbekendtgørelser og studieordning.

 

Studienævn med relation til AaU Esbjerg
 

School of Engineering and Science

Studieleder: Henrik Brohus

 

School of Information and Communication Technology

Studieleder: Uffe Kjærulff

 

Adgangskursus