Om AAU Esbjerg

Aalborg Universitet Esbjerg er en afdeling af Aalborg Universitet og ligger i Esbjerg. Aalborg Universitet Esbjerg (AAU-Esbjerg) er en forsknings- og uddannelsesinstitution med et varieret udbud af uddannelser.

Højt fagligt niveau og godt fællesskab

Med ca. 700 studerende inden for Energiteknik, Kemi-, Olie/Gas- og Bioteknologi, Byggeri og Maskinteknik, Elektronik og Datateknik samt Medialogi og 110 ansatte er vi dog ikke større, end at alle kender hinanden på tværs af årgange og retninger. Som en del af Aalborg Universitet er det høje faglige niveau sikret. Aalborg Universitet Esbjerg uddanner blandt andet diplom- og civilingeniører samt bachelorer og kandidater.

Aalborg-modellen i Esbjerg

Aalborg Universitet, og dermed også Campus i Esbjerg, er kendt for den unikke studieform med problemorienteret projektarbejde. Det betyder, at AAU-Esbjerg kan tilbyde dig et miljø, hvor teamwork er i højeste kurs, og hvor du har en tæt kontakt med dine studiekammerater både fagligt og socialt. Netop evnen til at samarbejde med forskellige mennesker bliver der lagt vægt på i erhvervslivet.

Aalborg Universitets uddannelser er kendetegnet ved problemorienteret projektarbejde i overensstemmelse med PBL-Aalborgmodellen. Modellen er internationalt anerkendt og er gennem tiden blevet mødt med stor interesse fra universiteter, forskere og studerende fra både ind- og udland. UNESCO har placeret sin eneste danske lærestol i PBL på Aalborg Universitet.

Studieformen har udgangspunkt i projektarbejde - herunder problemorientering, deltagerstyring, gruppearbejde, gensidig kritik, tværfaglighed og arbejde med autentiske problematikker.

PBL-Aalborgmodellen giver de studerende mulighed for selvstændigt at tilegne sig viden og færdigheder på et højt fagligt niveau. Mange studerende får ligeledes under studiet mulighed for at samarbejde med erhvervslivet om løsning af faglige problemer. Og læringsmodellen er med til at udvikle de studerendes evne til teamwork og til at arbejde problemanalytisk og resultatorienteret.

Uddannelsesretninger i Esbjerg

Studienævn på Aalborg Universitet Esbjerg

Studienævn på Aalborg Universitet Esbjerg

Alle uddannelser på Aalborg Universitet Esbjerg er tilknyttet et studienævn, og hvert studienævn kan have en eller flere uddannelser. Studienævnet godkender uddannelsens undervisningsplan og udarbejder forslag til studieordning.

Endvidere udtaler studienævnene sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning samt om forhold iøvrigt, der vedrører undervisningen inden for nævnets område. Studienævnet behandler desuden sager om dispensation fra uddannelsesbekendtgørelser og studieordning.

Studienævn med relation til Aalborg Universitet Esbjerg

School of Engineering and Science
 

Studieleder: Henrik Brohus

School of Information and Communication Technology
 

Studieleder: Uffe Kjærulff

Adgangskursus