Fundraising ved Aalborg Universitet Esbjerg

Fundraising betyder at skaffe økonomisk støtte til forsknings- og udviklingsprojekter. Fundraising indebærer typisk følgende aktiviteter:

  • at definere et innovativt forsknings- og udviklingsprojekt i samarbejde med opfinder
  • at finde engagerede projektpartnere til projektet både inden for og uden for universitetet
  • at koordinere, skrive og sende ansøgning til relevant national eller international fond
  • at tage de nødvendige forhandlinger med fond vedrørende ansøgningen
  • at sikre underskrevet kontrakt mellem projektpartnere og fond
  • at overdrage projektet til driften for gennemførelse
  • om nødvendigt at følge og coache driften af projektet til afslutning

Aalborg Universitet har en professionel fundraiserorganisation ” Fundraising & Project Management Office”, der kan og vil hjælpe dig med at rejse økonomisk støtte til forsknings- og udviklingsprojekter.

Fundraiserorganisationen har hovedkvarter hos Aalborg Universitet og har hjemmesiden her.

Ud over den gode idé indeholder fundraising 3 selvstændige men sammenhængende aktiviteter:

Links

Det statslige støttesystem

Der findes over 100 statslige og private fonde, der støtter forsknings- og udviklingsprojekter økonomisk. De vigtigste og største er fondene, der udgør det statslige støttesystem til vækst og udvikling i virksomheder og på universiteter. Du kan få overblik over det statslige støttesystem via portalen ”Vækstguiden”.

EU

EU yder betragteligt tilskud til udviklingsprojekter bl.a. via 7th Framework Programme (FP7). Eurocenter kan hjælpe dig videre.

Ansøgningsfrister

Fundraising & Project Management Office hos AAU oplyser løbende om de forskellige fondes ansøgningsfrister her.