AAU logo

ESBJERG

Aalborg Universitet Esbjerg

VIRKSOMHEDER RYKKER TÆT PÅ TALENTERNE PÅ AAU'S CAMPUS I ESBJERG

VIRKSOMHEDER RYKKER TÆT PÅ TALENTERNE PÅ AAU'S CAMPUS I ESBJERG

Aalborg Universitet er kendt for den projektbaserede tilgang til forskning og uddannelse og det tætte samarbejde med det lokale erhvervsliv. Nu inviterer Aalborg Universitets campus i Esbjerg virksomheder til at leje sig ind på campus og være tæt på forskere og studerende i dagligdagen.

Lagt online: 13.06.2017

- Et af AAU’s særkender er, at vi vægter samarbejde med det omgivende samfund højt. Derfor glæder det mig, at vi nu også kan byde virksomheder indenfor på vores campus i Esbjerg. Det er en model, som vi har haft stort udbytte af på campusserne i både Aalborg og København, og jeg er sikker på, at det også vil skabe en positiv synergi mellem universitet og virksomheder i Esbjerg, siger Mogens Rysholt Poulsen, dekan for det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet.

Campusleder Anders Schmidt Kristensen oplyser, at AAU’s campus i Esbjerg foreløbig har stillet 1.100 m² centralt placeret i hovedbygningen på Niels Bohrs Vej til rådighed for colocation, så blandt andre ingeniørvirksomheder kan leje sig ind og opnå synergier ved et tæt samarbejde med universitets medarbejdere og studerende.

- Det er nærliggende at skabe endnu mere synergi på campus i Esbjerg ved at invitere erhvervslivet indenfor, så de får adgang til vores stærke faglige miljø. Virksomhederne er meget på udkig efter kandidater, og her får de adgang til fremtidens talenter inden for flere studieretninger. For de studerende giver det en helt anden dynamik og relevans i, hvad de studiemæssigt arbejder med i forhold til virksomhederne. Det giver aktiviteter i huset, netværksdannelse og endnu mere synlighed for alle parter, siger Anders Schmidt Kristensen.

Han nævner Institut for Energiteknik, Institut for Kemi og Biovidenskab samt Institut for Byggeri og Anlæg som oplagte samarbejdspartnere for virksomheder. Anders Schmidt Kristensen er endvidere selv forskningsleder på forskningscentret inden for risiko og sikkerhedsledelse, RISK, der ligeledes kan være relevant.
 

DMR ER RYKKET IND I UNIVERSITETSMILJØET

Dansk Miljørådgivning A/S (DMR) har åbnet et Esbjerg-kontor på AAU’s campus i Esbjerg, og direktør Claus Larsen har store forventninger til samspillet med forskere og studerende på Institut for Kemi og Biovidenskab.

- Vi har en klar strategi om lokal forankring i stedet for udelukkende at samle os i de større byer. 35-40 procent af vores omsætning er offentlige kunder, Miljøstyrelsen, regioner og kommuner, og derudover rådgiver vi og udfører projekter for så forskellige sektorer som olieselskaber, private virksomheder, forsikringsselskaber og boligforeninger. Vi oplever tilgangen til Aalborg Universitet som langt nemmere end andre vidensinstitutioner, fordi man er så vant til at arbejde med projekter, siger Claus Larsen.

DMR har 120 medarbejdere over hele landet, og markedsdirektør og kontorleder Lars Mortensen er chef for tre til fem flyvende medarbejdere i Esbjerg. Han er ikke i tvivl om fordelene ved at være tæt på universitetsmiljøet. 

- Både Claus og jeg er i lighed med mange af vore kolleger uddannet på Aalborg Universitet, som vi har haft et tæt samarbejde med i alle årene. Jeg er selv kommet som censor og vejleder i otte år, men der er en verden til forskel på at mødes hvert halve år og at have sin daglige gang på campus. Vi lever af viden, og er du tæt på et universitet, er du tæt på fremtidens teknologier, siger Lars Mortensen.

DMR samarbejder i den første fase primært med Institut for Kemi og Biovidenskab om opgaver inden for miljøområdet. Forskningsleder Jens Muff er chef for instituttets 28 medarbejdere i Esbjerg. Af dem er syv forskere/lektorer, ca. 10 er ph.d./postdoc, og derudover er der adjunkter, laboratorieteknikere og administrativt personale. Parterne arbejder allerede sammen om to konkrete udviklingsprojekter. 

Billedtekst: Direktør i Dansk Miljørådgivning Claus Larsen (tv), campuschef Anders Schmidt Kristensen, forskningsleder Jens Muff og markedsdirektør og kontorleder Lars Mortensen, DMR, foran AAU-Esbjerg, der stiller 1.100 m² til rådighed for virksomheder. Foto: Mikkel Rindholt


KONTAKT

  • Campuschef Anders Schmidt Kristensen, mobil 42 18 08 42, e-mail: ask@civil.aau.dk
  • Markedsdirektør Lars Mortensen, Dansk Miljørådgivning A/S, mobil 40 76 06 66, e-mail: lmn@dmr.dk

nyheder