AAU logo

ESBJERG

Aalborg Universitet Esbjerg

Dimission på Aalborg Universitet Esbjerg

Dimission på Aalborg Universitet Esbjerg

Fredag d. 30 juni 2017 dimitterede 53 studerende som diplom- og civilingeniører, bachelorer og kandidater.

Lagt online: 01.07.2017

Det var en festlig dag med masser af klapsalver, da årets dimittender på AAU Esbjerg fik overrakt deres eksamensbeviser. I alt dimitterede 53 studerende som diplom- og civilingeniører, bachelorer og kandidater. Herudover er der 64 nye bachelorer, der fortsætter på et kandidatstudie på AAU Esbjerg efter sommerferien. Ved dimissionen blev årets underviser på kemi kåret og en gruppe studerende modtog et legat fra De Frie Erhvervs Investeringsfond.

Campuschef Anders Schmidt Kristensen bød velkommen og lykønskede dimittenderne med deres afsluttede uddannelse, med håbet om at de i fremtiden vil være gode ambassadører for Aalborg Universitet Esbjerg. Han brugte samtidig lejligheden til at takke Esbjerg Kommune, samarbejdspartnere, virksomheder og fonde for de ressourcer de stiller til rådighed for AAU Esbjerg og til at sende en tak til byens skoler og ungdomsuddannelser for at hjælpe med at udbrede kendskabet til naturvidenskab og til Aalborg Universitet Esbjerg.

Blandt dagens talere var Direktør Torben Blaaholm fra Blaaholm A/S, der selv er uddannet maskiningeniør fra AAU Esbjerg. På baggrund af sine egne oplevelser som færdiguddannet ingeniør havde han et par gode råd med til de nyslåede dimittender: ”Glem alt om at planlægge jeres karriere. I bliver nødt til at gøre det, der føles rigtigt for jer og vær ikke bange for at skifte retning”. Han rådede kandidaterne til at følge deres egen vej og sørge for, at deres job er deres passion.

Øvrige talere var Dekan for det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet Mogens Rysholt Poulsen, Sektionsleder for Energiteknik, Aalborg Universitet Esbjerg, lektor Jens Bo Holm-Nielsen, repræsentant for Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), Lektor Birgit Kjærside Storm, Johanne Gregersen, Formand for Teknisk Landsforbund (TL), Esbjerg Afd. og repræsentant for Studentersamfundet ved Aalborg Universitet Esbjerg, Mikkel Rindholt, der studerer på Energiuddannelsen.

nyheder